Ανταλλακτικά

Σε όλα τα ανταλλακτικά ηλεκτρονικών συσκευών ( κινητά - tablet - laptop ) ισχύει χρονική εγγύηση 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση σε όλα τα ανταλλακτικά μπορεί να ισχύσει μόνο σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι στην κατάσταση στην οποία αγοράστηκαν. Ανταλλακτικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί, έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά ( σπάσιμο - γρατζούνισμα - σημάδια υγρασίας - κομμένη καλωδιοταινία ) ή έχουν αφαιρεθεί οι προστατευτικές ζελατίνες δεν μπορούν να καλυφθούν στην εγγύηση*. Ανταλλακτικά, και κυρίως οθόνες, τα οποία επιστρέφονται λόγω λάθος παραγγελίας πελάτη, βλάβη στη συσκευή ή δεν χρησιμοποιήθηκαν σε επισκευή θα γίνονται δεκτά μόνο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους. Για την αποδοχή της επιστροφής τους θα πρέπει να έχει προηγηθεί ηλεκτρονικά αίτημα επιστροφής και η πίστωση του ποσού θα πραγματοποιείται κατόπιν τεχνικού ελέγχου από την εταιρείας μας για την ορθή λειτουργία του ανταλλακτικού.

Μπαταρίες

Σε όλες τις μπαταρίες κινητών τηλεφώνων και tablet ισχύει χρονική εγγύηση 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Μπαταρίες οι οποίες έχουν υποστεί φθορά κατά την τοποθέτηση τους ( τρύπημα - σκίσιμο - κομμένη καλωδιοταινία ) δεν μπορούν να καλυφθούν στην εγγύηση.

Αξεσουάρ

Σε όλα τα παρελκόμενα - αξεσουάρ ( φορτιστές - καλώδια - handsfree - μετατροπείς ) ισχύει χρονική εγγύηση 6 μηνών.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προσκομιστεί η Απόδειξη Αγοράς / Τιμολόγιο του προϊόντος σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί καμία αντικατάσταση ή πίστωση.

Εγγυήσεις επισκευών

​Η τιμή επισκευής που έχει συμφωνηθεί αφορά μόνο την αναφερόμενη βλάβη.Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της διάγνωσης της βλάβης διαπιστωθεί ότι η συσκευή έχει επιπλέον βλάβη, θα ενημερωθείτε εκ νέου για το νέο κόστος επισκευής.

Η εγγύηση της επισκευής δεν ισχύει εφόσον η δυσλειτουργία του ανταλλακτικού προκύπτει από κακή χρήση του πελάτη (υγρά, σπάσιμο, στρέβλωση, πίεση).Σε περίπτωση οξειδωμένης συσκευής (υγρασία) δεν μπορεί να δοθεί μελλοντική εγγύηση.

Κατά την παράδοση της συσκευής για επισκευή θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί όλες οι κάρτες (SIM, SD) και οποιαδήποτε παρελκόμενα (θήκη, φορτιστές), καθώς η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τους.

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια δεδομένων σας σε απόπειρα επισκευής της συσκευής σας. Ο πελάτης πρέπει να φροντίσει να πάρει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του (back up) πριν από κάποια απόπειρα επισκευής. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία να πάρει αντίγραφα ασφαλείας εφόσον είναι εφικτό με το ανάλογο κόστος.

Η εταιρεία αποθηκεύει την συσκευή σας έως 6 μήνες. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία και ο πελάτης δεν έχει παραλάβει την συσκευή του μετά από τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις τότε η συσκευή δίνεται για ανακύκλωση.

O πελάτης αποδέχεται ότι παραδίδοντας τη συσκευή του προς επισκευή, ενδέχεται να καταπέσει η εγγύηση του κατασκευαστή της και ως εκ τούτου απαλλάσσει την ​ΤΕΛΚΑ ΕΠΕ από την κατάπτωση της εγγύησης του κατασκευαστή της, λόγω της επισκευής ή της απόπειρας επισκευής της συσκευής του από αυτήν.